Havarijní pojištění kalkulace

Havarijní pojištění vozidel srovnání patří mezi dobrovolné pojistky, které si mohou majitelé motorových vozidel sjednat u libovolné pojišťovny. Jako příklad lze uvézt pojišťovny AXA, Alianz a ČSOB. Havarijní pojištění poskytuje majiteli vozidla pokrývat vzniklé škody nad rámec povinného ručení. Jedná se o škody vzniklé vlastním zaviněním, nebo tehdy nejde-li viník postihnout, či dostihnout. Havarijní pojištění kalkulace vychází nejen z údajů o vozidle a jeho majiteli, ale i z požadovaného rozsahu krytí případných škod na motorovém vozidle. Vzhledem k tomu, že dané pojištění je nepovinné má možnost každý majitel motorového vozidla, které chce připojistit, možnost výběru připojištění dle svých potřeb. Havarijní pojištění svým obsahem vlastně začíná, tam, kde končí povinné ručení. Obsah pojistného krytí lze zvolit podle předpokládaných rizik, která motorovému vozidlu hrozí při jeho provozování. Čím častěji se vozidlo používá, tím širší by měla být pojistná ochrana.

Hořící auto

Jak ovlivňuje rozsah pojištění cenu

Havarijní pojištění kalkulace vychází ze zvoleného rozsahu pojistky. Nemusí, ale vždy platit, že čím je pojistná ochrana širší, je i cena pojistného vyšší. Pokud si majitel motorového vozidla sjedná havarijní pojištění v rámci povinného ručení, má jistotu, že mu bude cena zvýhodněna. Ještě levněji vyjde havarijní pojištění sjednané v rámci pojistného balíčku. Pojišťovny nabízí svým klientům různě zkompletované pojistné balíčky, které bývají cenově zvýhodněné oproti jednotlivým pojistkám.

Co může pojistně krýt

Havarijní pojištění kalkulace vychází, jak už bylo napsáno ze sjednaného pojistného krytí. V rámci havarijního pojištění může pojistník očekávat pojistnou ochranu související:

Video test

YouTube video