Havarijní pojištění AXA, Allianz

Havarijní pojištění kalkulace se dají provézt i pro jednotlivé pojišťovny, jako je AXA a Allianz. Co mají tato havarijní pojištění od jednotlivých pojišťoven společné, je že se jedná o nepovinné pojištění a je určené na náhradu škod vzniklých na vlastním vozidle. Havarijní pojištění lze využít v případech, kdy vzniklé škody nelze uhradit z povinného ručení jiného účastníka silničního provozu. Toto pojištění lze uplatnit i v případech, kdy vznikla škoda na motorovém vozidle a viník není známý, nebo je nedostižný. Havarijní pojištění kalkulace vychází z rozsahu pojištění a počtu uzavřených pojistek u dané pojišťovny. Havarijní pojištění lze sjednat jednotlivě, nebo v rámci povinného ručení. Jako příklad lze uvést pojistné produkty od pojišťoven AXA a Union.

Havarijní pojištění AXA

Havarijní pojištění kalkulace u pojišťovny AXA vychází z typu pojistky. AXA pojistný produkt je možno vybrat mezi plným a mini havarijním pojištěním. Z plného havarijního pojištění se pokrývají živelné škody způsobené např. požárem, živelnými pohromami, zásahem blesku, pádem kamení, sesuvem půdy a sněhu. Dále pokrývají rizika spojená s vandalismem a haváriemi. Havarijní pojištění Mini pokrývá pouze rizika spojená s živelnými škodami. Zvláštní nabídku představuje havarijní pojištění AllRisk to pokrývá více rizik najednou. Havarijní pojištění je možné sjednat na nová i starší motorová vozidla.

Autonehoda nákladního vozu

Havarijní pojištění Allianz

Havarijní pojištění kalkulace pro havarijní pojistku od pojišťovny Allianz vychází ze skutečnosti, zda se jedná o běžného občana, nebo firmu. Pro všechny řidiče, kteří jezdí bez nehod má připraveny bonusy. V rámci havarijního pojištění má pojistník pokryta následující rizika škod a jsou mu poskytnuty služby: