Havarijní pojištění kalkulačka

Havarijní pojištění vozidel srovnání se provádí na online kalkulačkách. Každý potenciální zájemce o havarijní pojištění si může díky, online kalkulátoru předpokládanou cenu za sjednání havarijního pojištění. V České republice nabízí pojišťovny celou řadu pojistných produktů, které doplňují povinné ručení. Mezi ně patří i pojišťovny AXA, Alianz a ČSOB. Z jejich nabídek si každý zájemce může vybrat nejen povinné ručení, ale i havarijní pojištění a celou řadu dalších pojistných produktů zaměřených na pojistnou ochranu motorového vozidla. Tyto pojistky jsou zaměřeny na pokrytí případných rizik spojných s provozováním motorových vozidel. Pojistit lze movitý majetek související s vozidlem, nebo zdraví osob cestujících ve vozidle. Pro stanovení výše pojistného za havarijní pojištění kalkulace vychází z údajů o daném konkrétním vozidle a jeho majiteli, provozování vozidla a celkové doby pojištění.

Autonehoda

Údaje pro kalkulaci

Havarijní pojištění kalkulace vyžaduje, jak již bylo uvedeno data o motorovém vozidle - značka, model, typ, objem a výkon motoru a počet sedadel. Dále kalkulace vychází z roku výroby a způsobu provozování vozidla. Rozlišuje se mezi běžným využitím na přepravu a na dopravu v rámci podnikání. Kromě údajů o motorovém vozidle vyžaduje kalkulace i údaje o vlastníkovi, či provozovateli. Rozlišuje se věk, region, a zda se jedná o fyzickou osobu, nebo právnickou. Výše pojistného za havarijní pojištění je ovlivněna především předchozím průběhem pojištění. Celková doba pojištění je vyjádřena bonusy a malusy.

Co jsou bonusy a malusy

Havarijní pojištění kalkulace je především ovlivněna bonusy a malusy. Bonusy představují bezeškodný průběh pojištění a malusy škodný. Tato pojistná období jsou vyjádřena v řádech měsíců. Čím více má vlastník motorového vozidla bonusů, tím je cena za havarijní pojištění nižší. Celkový průběh pojištění je dán rozdílem bonusů a malusů.